Preventivni projekt Policist Leon svetuje je namenjen učencem 5. razreda. Delavnice v sklopu projekta vodi policist Peter Užmah. V uvodnem delu jim je predstavil delo policista. V decembrskih dneh je predavanje posvetil dvema aktualnima temama za ta čas. Učenci so spoznali 10 FIS pravil, ki veljajo na vsakem smučišču. Predstavil jim je pirotehniko ter posledice nepravilne uporabe le-te. Poleg pirotehnike projekt zajema še štiri varnostne vsebine: promet, nasilje, kriminaliteto in kolo.

Učenci so zelo navdušeni in že nestrpno čakajo naslednji obisk policista ter obravnavo novega sklopa.

Hedvika Pikl

 

 

 

Share on Facebook