Branje je potovanje …

…na barkah besed prek tišine. /B. Š. Žmavc/

Vrata naše knjižnice so zopet odprta. Knjige in revije že čakajo radovedne bralce. Tudi letos bodo lahko z njihovo pomočjo odkrivali čuda sveta, zajadrali v svet domišljije, navadnih in nenavadnih prigod knjižnih junakov.

Pričakujemo vas člani knjižničarskega krožka in njihova mentorica ter vodja šolske knjižnice, Dušica Bele.

 

Dejavnosti

Osnovna dejavnost je IZPOSOJA, ki poteka vsak ponedeljek od 12.45 do 13.30 in vsak petek od 7.30 do 8.15.

V knjižnici potekajo PEDAGOŠKE URE pod vodstvom učiteljic.

V okviru šolske knjižnice deluje KNJIŽNIČARSKI KROŽEK. Člani se seznanjajo s knjižnimi novostmi, urejajo knjige na knjižne police, svetujejo obiskovalcem pri izbiri knjig. Pripravljajo razstave ob pomembnih jubilejih slovenskih umetnikov in ostalih dogodkih, povezanih s knjigami in branjem. Učencem jih predstavijo na jutranjih zborih.

Učenci PREBIRAJO poljudnoznanstveno literature in revije, učiteljice strokovno literaturo.

V šolski knjižnici si učenci, učitelji in ostali zaposleni izposojajo gradivo v času, ki je določen z urnikom izposoje.

Ob vpisu prejmejo člansko izkaznico, ki jo uporabljajo pri brezplačni izposoji in vračanju gradiva. Izposojeno gradivo (največ 3 enote) morajo vrniti v roku 14 dni, priročno literaturo in periodični tisk si smejo izposoditi med petkom in ponedeljkom.

Če učenec gradivo poškoduje, uniči ali izgubi, ga je dolžan nadomestiti z novim ali plačati nakup  novega izvoda.

V času izposoje obiskovalci v knjižnici prebirajo knjige in revije, se tiho pogovarjajo in ustvarjajo.

V knjižnico ni dovoljeno prinašati hrane in pijače, šolskih torb.

Če učenec pravil ne upošteva ali s svojim neprimernim vedenjem moti druge, mora knjižnico zapustiti.

 

Bralna značka

Društvo Bralna značka podpira razvijanje bralne motivacije učenk in učencev, širjenje in uporabo znanja, globlje razumevanje ter razvijanje socialne občutljivosti, moralni in intelektualni razvoj posameznikov.

To je množična bralna dejavnost, v katero se učenci vključijo prostovoljno, pri čemer razvijajo svoj bralni interes v skladu s svojimi bralnimi zmožnostmi. O prebranem gradivu izražajo svoje mnenje.

Pri izbiri literature jim je na voljo priporočilni bralni seznam, ki zajema kakovostna raznovrstna besedila, poudarek pa je zlasti na izvirnem sodobnem slovenskem leposlovju. Prilagojen je stvarni bralni zmožnosti mladega bralca. Na voljo je na spletni strani Društva Bralna značka.

Priporočilni seznam, ki obsega knjige, ki so na voljo v naši knjižnici, si lahko bralci ogledajo v naši knjižnici.

Tekmovanje poteka od 17. septembra 2019 do 23. aprila 2020. Tekmovanje bomo zaključili s prireditvijo, na katero bomo povabili znanega slovenskega umetnika. Učenci se bodo prireditve udeležili, če bodo prebrali zadostno število knjig.

Minimalno število prebranih knjig  v 1., 2. in 3. razredu: 4 knjige (ena ljudska, dve avtorski in ena poezija)

Minimalno število prebranih knjig v 4. in 5. razredu: 5 knjig (ena ljudska, tri avtorske, od tega ena slovenska in ena poezija)

Verjamem, da bodo učenci prebrali več knjig in se ne bodo ozirali na minimalno število. Za koga izmed njih pa bo že minimalno število dosežek in tako je tudi prav.

Share on Facebook