Že vrsto let učenci 5. c razreda sodelujejo v preventivnem projektu Policist Leon svetuje. Projekt učence seznanja z nevarnostmi, ki jih lahko doletijo v vsakdanjem življenju in jih pouči o primernem samozaščitnem ravnanju.

Vsak učenec je prejel brezplačni delovni zvezek Policist Leon svetuje, v katerem so na zanimiv način prikazane različne varnostne vsebine.

“Sem policist Leon, tvoj prijatelj, in popeljal te bom skozi zvezek poučnih zgodbic ter nasvetov za tvojo večjo varnost.”

Učenci so na prvem srečanju s policistom Miranom Fuchsom spregovorili o poklicu policista, vandalizmu, varnosti na kopališčih, o varni smuki in pirotehniki.

Koordinatorica projekta: Hedvika Pikl

Share on Facebook