Dragi učenci, spoštovani starši!

Od 1. junija se v šolo vrnejo učenci 4. in 5. razreda.

Od ponedeljka, 1. 6. 2020, bodo ponovno oblikovani oddelki, kot smo jih imeli pred epidemijo. Torej se oddelki več ne delijo v manjše skupine. Še vedno veljajo stroga pravila glede zdravstvenega stanja otrok – to pomeni, da naj otrok ostane doma, če ima simptome prehlada, vročino ali se slabo počuti.

Poseben poudarek bo še vedno namenjen dosledni in redni higieni rok – poleg upoštevanja, da smo zdravi, je to najpomembnejši ukrep. Žal zadostne (1,5 m) medsebojne razdalje med vsemi udeleženci pri pouku ob polnih razredih ne moremo zagotoviti. Nošenje zaščitne maske ni obvezno.

Pouk v oddelkih bo potekal le v matičnih učilnicah. Učenci učilnic ne menjujejo, niti se ne združujejo v skupine pri določenih predmetih. Učenci lahko ponovno prinašajo in odnašajo šolske torbe.

2. junija bo na šoli potekalo fotografiranje prisotnih razredov.

Junij bomo namenili zaključevanju ocen, utrjevanju vašega znanja, vračilu gradiva in predvsem – pogovoru, izmenjavi pridobljenih izkušenj in spoznaj. Pričakali se bomo varno in veselo;  šolsko leto zaključili – SKUPAJ in se veselili zasluženih počitnic.

Mag. Jure Radišek, ravnatelj in kolektiv OŠ Franja Malgaja Šentjur

Share on Facebook