Vlada RS je danes, v četrtek, 28. 1. 2021, sprejela sledeče:

V ponedeljek, 1. 2. 2021, bodo učenci 1. triade doma in bodo imeli pouk na daljavo. Učenci 1. triade pridejo ponovno v šolo v torek, 2. 2. 2021.

Vsi ostali učenci, od 4. do 9. razreda, imajo prihodnji teden še naprej v celoti pouk na daljavo.

Vlada RS je v novem odloku predvidela možnost nujnega varstva za tiste učence, katerih oba starša ali eden od staršev, če je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji. Upravičenost se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.
Prosim vas, da v primeru potrebe po nujnem varstvu za ponedeljek to sporočite na naslov: pomocnica@fmalgaja.si.
Na prehrana@fmalgaja.si sporočite, če želite imeti v ponedeljek šolsko kosilo. 

Ravnatelji smo na MIZŠ poslali predlog, da bi bili učenci od 1. do 3. razreda v ponedeljek v šoli, žal pri tem nismo bili uslišani. V primeru, da se do ponedeljka še kaj spremeni, vas bomo takoj obvestili.

Želimo vam sporočiti, da kljub vsem oviram tedensko vrednotimo delo, ki ga opravimo pretekli teden in iščemo pravo smer za delo v bodoče. Na tem mestu bi želeli pohvaliti vse učence 1. triade, ki so v tem tednu bili izjemni, ponosni in veseli. Želimo si, da bi se šola nadaljevala. A pri tem resnično polagam na vest vsakemu od nas, da se držimo pravil in da ravnamo odgovorno.

Lepo vas pozdravljam,

ravnatelj, mag. Jure Radišek

Share on Facebook
Dostopnost