Tako kot vsako leto smo na podružnici Blagovna, v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Lokarje, izvedli vajo evakuacije iz šole v primeru požara.

Namen takšne vaje je predvsem ta, da se podrobneje seznanimo s pravilnimi ukrepi v primeru požara ali druge nevarnosti, da preizkusimo organizacijsko in tehnično pripravljenost za varno in hitro zapustitev zgradbe ob morebitnih izrednih razmerah ter da ugotovimo, kaj je potrebno še  izboljšati, da bi bila morebitna evakuacija šole čim bolj varna in učinkovita. Učenci  so hitro zapustili šolo  ter se zbrali na določenem evakuacijskem prostoru. Podpoveljnik PGD Lokarje, Domen Tiselj  je v imenu društva in še ostalih prisotnih gasilcev ocenil vajo za uspešno.  

Share on Facebook
Dostopnost