Spoštovani starši in skrbniki!

V zadnjem času ste na nas naslovili vprašanja glede izvajanja pouka v primeru suma na okužbo. Odgovori so naslednji:

  1. Če je učenec doma zaradi suma na okužbo (karantena), ker je bil v stiku z okuženo osebo, ostali učenci v razredu redno obiskujejo pouk. V karanteno gredo samo učenci, ki so bili v stiku z okuženo osebo, posredni kontakti pa ne.
  2. Če je v karanteni samo en ali nekaj učencev iz razreda, ne moremo izvajati pouka na daljavo, ker nimamo dovolj učiteljev. Status teh učencev je enak kot v primeru odsotnosti zaradi bolezni. Se bomo pa trudili, da bodo učenci v karanteni prejemali informacije o pouku.
  3. V primeru karantene za celotni razred ali skupine bomo izvajali pouk na daljavo preko spleta (Google spletne učilnice in Google meet).
  4. Učenci, ki jim ni potrebno nositi mask v razredu, morajo maske imeti na hodnikih, v garderobah in toaletnih prostorih ter v vrsti pri prevzemu kosila.

 

Vodstvo šole

Share on Facebook
Dostopnost