POSEBNO OBVESTILO ZA STARŠE IN UČENCE!

Za učence od 1. do 9. razreda se s ponedeljkom, 9. 11. 2020, pričenja pouk na daljavo. Učenci razredne stopnje bodo imeli fleksibilni urnik, ki ga bodo določili razredniki. Učenci predmetne stopnje bodo imeli večino ur pouka po rednem urniku, del pouka pa po prilagojenem. Natančnejša navodila glede pouka vam bodo posredovali razredniki in predmetni učitelji.

Res je, da smo na izobraževanje na daljavo bolje pripravljeni, a nobenega dvoma ni, da je za učence veliko bolje, če pouk poteka v šoli. Ne gre namreč samo za učenje, ampak tudi za odnose med učenci in učitelji, vzgojno delovanje, stike z vrstniki in še marsikaj. Žal so razmere v državi skrajno resne, kar nam onemogoča izvedbo pouka v šoli.

Že na začetku šolskega leta smo se na šoli dogovorili, da bomo pouk na daljavo pri vseh predmetih izvajali na enak način, in sicer v spletnih učilnicah, ter s tem učencem olajšali delo. Da bi bili bolje pripravljeni na trenutno situacijo, smo že od septembra izvajali pouk v spletnih učilnicah, tako da tak način dela učencem ne bi smel povzročati težav. Gradivo v spletni učilnici bomo objavljali sproti. Za potrebe pouka bomo uporabljali tudi ostale Googlove aplikacije, npr. Jamboard.

Poseben poudarek bomo namenili bolj pristnemu stiku med učencem in učiteljem, zato bomo pouk izvajali tudi preko videokonferenc. Ta oblika dela je lahko tudi tvegana z vidika spletne varnosti, zato bomo vstop v videokonferenco dovolili le prijavam preko učenčevih šolskih uporabniških imen (ime.priimek@fmalgaja.si). Na tem mestu pozivamo starše, da imajo tudi sami nadzor nad domačim računalnikom ter sprotno preverjajo učenčevo delo.

Naj povem, da bodo učenci sproti morali opraviti obveznosti pri vseh predmetih, kar bomo tudi preverjali. Prehod na pouk na daljavo velja tudi za preverjanje in ocenjevanje znanja. Ustna ocenjevanja bodo potekala preko videokonferenc, pisna pa po posebnem protokolu, ki ga bo določil učitelj. Prav je, da učenci delo redno opravljajo, saj pouk na daljavo niso počitnice, ampak prilagojena oblika izobraževanja. Verjamemo, da nas boste pri tem podprli in da boste otroke spodbujali pri delu. Za lažjo predstavo, kateri so pričakovani kriteriji uspešnosti, jih objavljamo v prilogi.

Starši ste vabljeni, da se redno udeležujete spletnih govorilnih ur. Dopoldanske GU potekajo vsak teden po razporedu, ki ga najdete na spletni strani šole pod zavihkov Pouk – Govorilne ure. Popoldanska GU bo tokrat potekala 16. 11. 2020 med 16.00 in 17.30. Za prijavo na GU izbranemu učitelju pošljite e-sporočilo. V primeru, da imate vprašanje za ravnatelja oz. njegovo pomočnico, se obrnite na naveden naslov: ravnatelj@fmalgaja.si ali pomocnica@fmalgaja.si.

Izvajanje pouka na daljavo je povezano tudi z ustrezno računalniško opremo. Za pouk na daljavo učenec potrebuje stacionarni računalnik, prenosni računalnik ali tablico ter slušalke z mikrofonom, ko bodo delali preko videopovezave. Pogojno bi zadoščal tudi mobilni telefon. V preteklih tednih smo staršem učencev, ki doma nimajo ustrezne opreme, le-to posodili. Menimo, da smo to uredili, če pa se še vedno kje pojavljajo težave z opremo, to čim prej sporočite razrednikom. Vsi učenci so za vstop v spletno učilnico prejeli uporabniško ime in geslo. Če je učenec tega izgubil, naj se enako obrne na razrednika.

Kratka navodila o tehnični podpori pri pouku na daljavo najdete na šolski spletni strani – Pomoč  IKT (na prvi strani).

Šola bo za učence in dijake šentjurske občine, ki se izobražujejo na daljavo in ustrezajo cenzusu za subvencionirano prehrano, zagotovila topel obrok. Ta pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo, le-ta pa za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v evidencah. S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka. Učenci OŠ Franja Malgaja to uredijo na tel. št. 03-746-38-02 ali na prehrana@fmalgaja.si.

Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki hrano pripravlja – stranski vhod. Izjemoma občina za učence in dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti.

Kosilo lahko naročijo tudi ostali učenci ali starši, le da je v tem primeru cena kosila 4,00 €.

Še vedno veljajo strogi ukrepi za omejevanje širjenja epidemije, zato prosimo vse odrasle in učence, da spoštujejo navodila in se ravnajo zelo odgovorno. V primeru zaznav kršitev navodil, je šola dolžna posredovati pri zdravstvenem inšpektoratu.

Spoštovani, v teh časih ohranjajmo optimizem in zdravje tudi tako, da se redno in varno rekreiramo na svežem zraku, da poiščemo zadovoljstvo v malih stvareh, da najdemo čas za pogovor in da smo v srcu in mislih povezani drug z drugim.

In ne pozabimo, če kdaj, potem je sedaj čas, da znanje postane zares prava vrednota, zato verjamem, da bomo kljub negotovim razmeram uspešno nadaljevali s šolskim letom.

 

Lep pozdrav,

mag. Jure Radišek,
ravnatelj

 

KRITERIJI USPEŠNOSTI PRI POUKU NA DALJAVO

Dragi učenec, vemo, da ti je težko, ker pogrešaš vrstnike in nenazadnje upamo, da tudi šolo in nas učitelje. Še ena stvar nas povezuje – vsi bi radi šli uspešni iz te situacije, zato ti bomo z nekaj nasveti pomagali, kako to doseči:

  1. Redno spremljaj pouk, ki se odvija v spletni učilnici in v videokonferencah, na katere si opozorjen vsaj dan prej in so takrat, ko imaš na urniku določen predmet.
  2. Na začetku vsakega učnega sklopa bomo v videokonferenci predstavili, kaj se bomo v tem sklopu naučili, tako da ti bo vedno jasno, kaj se od tebe pričakuje.
  3. Na videokonferencah sledi uri in aktivno sodeluj, zastavljaj vprašanja. Vedno imej vklopljeno kamero. Ko želiš kaj povedati, dvigni roko in vklopi mikrofon.
  4. V spletni učilnici je naloženo delo, ki ga bomo po potrebi podkrepili s kratkimi posnetimi razlagami, ki si jih lahko večkrat pogledaš. Postavljaj vprašanja glede snovi in spremljaj naše odgovore.
  5. Vsak teden bomo izvajali dopolnilni pouk po urniku v obliki videokonferenc, ki ti bo v pomoč pri utrjevanju snovi.
  6. Redno oddajaj naloge, ki ti jih bomo dodelili. Če pri izvedbi potrebuješ pomoč, se obrni na nas in ti bomo pomagali. Ne odlagaj, da se ti stvari ne bodo nakopičile.
  7. Naloge, ki jih bomo v živo pregledovali v videokonferencah, si skrbno pregleduj, popravljaj in zastavljaj vprašanja ob morebitnih nejasnostih. Prav tako si s priloženimi rešitvami skrbno preglej naloge, ki ti bodo naložene v samostojno delo.
  8. Pri oddanih nalogah ti bomo podali povratne informacije o tvojem delu, ki si jih preberi in upoštevaj pri nadaljnjem delu.
  9. Če imaš tehnične težave, to nemudoma sporoči sam ali tvoji starši tvojemu razredniku, ki ti bo pomagal zadeve rešiti, da boš še naprej uspešen.
  10. Verjamemo vate, zato vemo, da nam bo skupaj uspelo.

 

Tvoje učiteljice in učitelji.

 

pravila-komunikacije-preko-videopovezave

 

 

Share on Facebook
Dostopnost