Spoštovani,

povzemamo pogoje izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti na šoli.

Pouk bomo izvajali po modelu B. To pomeni, da bo pouk potekal v šoli in v obliki, ki omogoča kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Pri upoštevanju zadostne medsebojne razdalje učencev iz različnih oddelkov, nošenju zaščitnih mask, razkuževanju rok in miz ter zračenju učilnic bomo lahko izvajali pouk v kombiniranih skupinah (jutranje in popoldansko varstvo, krožki).

Za vse osebe nad 15 let velja odlok o izpolnjevanju pogoja PCT (prebolevnost, cepljenost, testiranje). Izjema so osebe, ki v šolo pripeljejo učence od 1. do 3. razreda (okrožnica: Sprememba odloka_23_8_2021).
Starše in ostale, ki bodo v šolo ali iz nje pospremili učence 1. triade prosimo, da se vpišejo na seznam, ki visi na oglasni deski pri glavnem vhodu. 
Za zunanje izvajalce krožkov in za vse udeležence športno rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih, ki so starejši od 15 let, velja pogoj PCT. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja dostavite po e-pošti (na naslov: telovadnica@fmalgaja.si) na dan vstopa, najkasneje do 14.30 (okrožnica: Odlok_šport).

Obvezno je nošenje zaščitnih mask. Izjeme so učenci do 12 let, izključno ko so v matičnih učilnicah in vsi učenci pri pouku športa. Edini razlog, ki je lahko opravičena izjem od obveznosti nošenja mask, je zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske (okrožnica: Ukrepi_dodatna_pojasnila).

Gibanje in zadrževanje učencev po šoli smo s protokoli primerno uredili že preteklo šolsko leto, zato tu ni sprememb (obisk knjižnice, odhod na kosilo ali v toaletni prostor …).

Na šoli si močno prizadevamo za vzpostavitev pogojev za čim bolj normalno izvajanje vseh dejavnosti. V ta namen smo tudi naročili aparat za čiščenje zraka. Strošek nakupa sofinancira šolski sklad, za kar se ponovno zahvaljujemo staršem, ki ste nam to s prispevki omogočili.

Našim učencem in staršem sporočamo, da smo pripravljeni na novo šolsko leto, ki ga želimo preživeti v šoli, zato prosimo vse, da se ukrepov držimo.

 

Ravnatelj, kolektiv OŠ Franja Malgaja Šentjur in POŠ Blagovna

Share on Facebook
Dostopnost