Dejavnosti

  ČLANI ŠOLSKE KNJIŽNICE Člani šolske knjižnice so vsi učenci. Ob vpisu prejmejo člansko izkaznico (velja od 1. do 9. razreda), ki jo uporabljajo pri brezplačni izposoji in vračanju gradiva. Če učenec gradivo poškoduje, uniči ali izgubi, ga je dolžan nadomestiti...
Dostopnost