Bralna značka

Društvo Bralna značka podpira razvijanje bralne motivacije učenk in učencev, širjenje in uporabo znanja, globlje razumevanje ter razvijanje socialne občutljivosti, moralni in intelektualni razvoj posameznikov. To je množična bralna dejavnost, v katero se učenci...

Naše dejavnosti

Osnovna dejavnost je IZPOSOJA, ki poteka vsak ponedeljek od 7.30 do 8.00 in vsak petek od 7.30 do 8.00. V knjižnici potekajo PEDAGOŠKE URE pod vodstvom učiteljic. V okviru šolske knjižnice deluje KNJIŽNIČARSKI KROŽEK. Člani se seznanjajo s knjižnimi novostmi, urejajo...

Hišni red v naši knjižnici

V šolski knjižnici si učenci, učitelji in ostali zaposleni izposojajo gradivo v času, ki je določen z urnikom izposoje. Ob vpisu prejmejo člansko izkaznico, ki jo uporabljajo pri brezplačni izposoji in vračanju gradiva. Izposojeno gradivo (največ 3 enote) morajo...