ZAPOSLENI NA ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2022-2023

     RAZRED RAZREDNIČARKA                    UČILNICA
1.c Monika Zupanec  
2. c Janja Kukovič  
3. c Alenka Gradišnik  
4. c Dušica Bele  
5. c Hedvika Pikl  

 

PB1 Petra Artnak  
JV,  varstvo vozačev Aleksandra Jančič  
PB2 Simona Zorko  

TEHNIČNO OSEBJE

Kuharica, čistilka Aleksandra Kajba  /
čistilka Silva Šeško in Nataša Pušnik  /
hišnik Zoran Borovšak  /

 

Dostopnost