ZAPOSLENI NA ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2019-2020

     RAZRED RAZREDNIČARKA                    UČILNICA
1.c Monika Zupanec
2. c Petra Artnak
3. c Alenka Gradišnik
4. c Dušica Bele
5. c Hedvika Pikl

 

PB1 Anica Doberšek
JV, druga učiteljica v 1.c Tea Fideršek

 

TEHNIČNO OSEBJE

Kuharica, čistilka Gustika Brečko  /
čistilka Terezija Vodeb  /
hišnik Zoran Borovšak  /