ZDRAVSTVENO VARSTVO

Zdravstveno preventivni program na šolah poteka po Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Zdravstveno vzgojna predavanja bodo potekala v okviru sistematičnih pregledov in po dogovoru glede na priložen program ter aktualno problematiko na šoli.

 

Sistematični pregledi in cepljenja bodo izvedeni v Zdravstvenem domu Šentjur  v dopoldanskem času. Učence spremlja razredničarka. Sistematični pregled obsega: zdravstveno vzgojo, pregled zdravstvene dokumentacije, osebno in družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski pregled, razgovor z razrednikom, obvestila osebnim zdravnikom in staršem, cepljenja po programu.

Ta program se izvaja:

  • pri šolskih novincih v času do šest mesecev pred vstopom v osnovno šolo,
  • in v 1. in 3. razredu.

Prav tako so organizirani sistematični zobozdravniški pregledi za učence 2. in 4. razreda v ZD Šentjur, ki jih izvaja zobozdravstvena ambulanta Ferdent.

Učenci so nekaj dni prej pisno obveščeni, kdaj se bodo udeležili sistematskega zobozdravniškega ali zdravniškega pregleda oz. cepljenja.

Učenci od 2. do 5. razreda so vključeni tudi v akcijo TEKMOVANJE ZA ČISTE IN ZDRAVE ZOBE OB ZDRAVI  PREHRANI, ki poteka pod okriljem Stomatološke sekcije slovenskega zdravniškega društva, po vseh regijah republike Slovenije. Akcija poteka tako, da otroke enkrat mesečno nenapovedano v razredu obišče ustna higieničarka Rosanda Klakočer in naključno izbranim razdeli testne tablete, ki obarvajo zobne obloge. Otrok s čistimi zobmi prisluži razredu točko. Razred, ki zbere največje število točk, postane zmagovalec. Zmagovalni razred si ob koncu šolskega leta prisluži nagrado.

Celoletna opravičila od pouka športa

Celoletna opravičila od pouka športa pridobivajo otroci skupaj s starši pri osebnem izbranem  zdravniku.

Opravičila za izostanke od pouka

Učenec dobi zdravniško opravičilo, če manjka več kot pet šolskih dni in je obiskal zdravnika.

 

 

Dostopnost