Osnovna dejavnost  naše knjižnice je IZPOSOJA, ki letos poteka zaradi epidemije ločeno po razredih. V ponedeljek od 7.30 do 8.15 jo lahko obiščejo učenci 5. razreda, v torek med 7.30 in 8.15 učenci 1. razreda, od 10.15 do 11.00 učenci 3. razreda. V četrtek med 9.30 in 10.10 si lahko knjige izposodijo učenci 2. razreda. V petek od 7.30 do 8.15 je obisk knjižnice namenjen učencem 4. razreda.

Urnik je obešen na vratih šolske knjižnice.

V knjižnici potekajo PEDAGOŠKE URE pod vodstvom učiteljic.

V okviru šolske knjižnice deluje KNJIŽNIČARSKI KROŽEK. Letos ločeno. V ponedeljek je krožek za učence 5. razreda, v petek pa za učence 4. razreda (v času izposoje). Člani se seznanjajo s knjižnimi novostmi, urejajo knjige na knjižne police, svetujejo obiskovalcem pri izbiri knjig. Pripravljajo razstave ob pomembnih jubilejih slovenskih umetnikov in ostalih dogodkih, povezanih s knjigami in branjem.

Učenci v času izposoje PREBIRAJO poljudnoznanstveno literature in revije.

Ob vpisu prejmejo člansko izkaznico (velja od 1. do 9. razreda), ki jo uporabljajo pri brezplačni izposoji in vračanju gradiva.

Če učenec gradivo poškoduje, uniči ali izgubi, ga je dolžan nadomestiti z novim ali plačati nakup  novega izvoda.

V knjižnico ni dovoljeno prinašati hrane in pijače, šolskih torb.

Če učenec pravil ne upošteva ali s svojim neprimernim vedenjem moti druge, mora knjižnico zapustiti.

BRALNA ZNAČKA

Društvo Bralna značka podpira razvijanje bralne motivacije učenk in učencev, širjenje in uporabo znanja, globlje razumevanje ter razvijanje socialne občutljivosti, moralni in intelektualni razvoj posameznikov.

To je množična bralna dejavnost, v katero se učenci vključijo prostovoljno, pri čemer razvijajo svoj bralni interes v skladu s svojimi bralnimi zmožnostmi. O prebranem gradivu izražajo svoje mnenje.

Pri izbiri literature jim je na voljo priporočilni bralni seznam, ki zajema kakovostna raznovrstna besedila, poudarek pa je zlasti na izvirnem sodobnem slovenskem leposlovju. Prilagojen je stvarni bralni zmožnosti mladega bralca. Na voljo je na spletni strani Društva Bralna značka.

Priporočilni seznam, ki obsega knjige, ki so na voljo v naši knjižnici, si lahko bralci ogledajo v naši knjižnici.

Tekmovanje poteka od 17. septembra do 23. aprila.

Minimalno število prebranih knjig  v 1., 2. in 3. razredu: 4 knjige (ena ljudska, dve avtorski in ena poezija)

Minimalno število prebranih knjig v 4. in 5. razredu: 5 knjig (ena ljudska, tri avtorske, od tega ena slovenska in ena poezija)

Zagotovo bodo učenci prebrali več knjig in se ne bodo ozirali na minimalno število. Za koga izmed njih pa bo že minimalno število dosežek in tako je tudi prav.

V projektu aktivno sodelujejo razredničarke, saj učenci o vsebini prebranih knjig pripovedujejo njim. V zvezek, ki ga imajo od 1. do 5. razreda,  zapisujejo naslove prebranih knjig. Zapišejo tudi ime avtorja, ime ilustratorja, lahko pa ustvarijo svojo ilustracijo, zapišejo kratko obnovo, opis junakov, svoje mnenje,…

Share on Facebook
Dostopnost