Zadnji šolski dan v tem letu je učence 5. c razreda obiskal policist, gospod Uroš Malgaj. Predavanje je posvetil  aktualnim temam za ta čas. Z učenci se je pogovarjal o varni smuki in pravilih na smučišču, o pirotehniki ter o kriminaliteti (sam doma, vlom v stanovanje, ..). 

Učence je opozoril na nevarnosti in grozljive posledice nepremišljene in nepravilne uporabe pirotehnike, saj lahko povzroči telesne poškodbe, požar ali drugo materialno škodo, onesnažuje okolje ter vznemirja ljudi in živali. 

Dostopnost