Učenci petega razreda se v sklopu kontinuiranega izvajanja delavnic urijo v socialnih veščinah in spoznavajo učinkovite načine ravnanj v konfliktnih situacijah. S podpornim odnosom in zaupnim okoljem vrstniki drug drugemu omogočajo osebno rast. Učenci se ob skupinski dinamiki po načelih delavnic bolje spoznavajo. 

Delavnice izvaja Aleksandra Lampret Senčič, mag., prof. def. 

Dostopnost