JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je organizirano za učence prvih razredov devetletne osnovne šole od 6.15 do 8.15. Jutranje varstvo bo organizirano tudi za učence ostalih razredov do popolnitve skupine (28 učencev).

Varstvo učencev in varstvo vozačev

Na osnovi  56. člena Zakona o osnovni šoli je OŠ za učence vozače dolžna organizirati varstvo. Varstvo vozačev je organizirano od 11.55 do 14.00 oziroma do odhoda avtobusa. Varstvo vozačev opravljajo učiteljice podaljšanega bivanja. Učenci morajo po končanem pouku oditi v prostor podaljšanega bivanja ali pa zapustiti šolske prostore.

Podaljšano bivanje

Šola organizira podaljšano bivanje po pouku in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente: samostojno učenje, sprostitveno dejavnost, vodeno (usmerjeno oz. ustvarjalno) preživljanje časa in kosilo.

Učenci v času podaljšanega bivanja samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo šolske obveznosti, se seznanjajo s tehnikami učenja ter se socializirajo in navajajo na skupno delo. Še posebej poudarjamo, da v času podaljšanega bivanja učenec opravi le del domačih nalog. Skupaj s starši mora nalogo dokončati doma in se pripraviti na pouk za naslednji dan.

V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev. Pri oblikovanju oddelkov se upoštevajo veljavni normativi.

V letošnjem šolskem letu bomo imeli organizirana dva oddelka podaljšanega bivanja. Delo v oddelkih podaljšanega bivanja bo organizirano fleksibilno, kar pomeni, da učence po 14.30 združujemo. Učenci so lahko v podaljšanem bivanju od 11.55 do najkasneje 16. ure.

Zaradi varnosti otrok ter odgovornosti šole učiteljica predčasno dovoli otroku odhod iz podaljšanega bivanja samo s pisnim dovoljenjem staršev.

V skladu z zakonom o cestnem prometu morajo učence  1. razreda  spremljati v šolo in iz šole odrasle osebe, ali brat oz. sestra starejša od 10 let, razen če je s pisnim potrdilom staršev dogovorjeno drugače (kar velja le za območje umirjenega prometa – Cona 30km/h).

 

Dostopnost